Avustralya Ekonomi

Ekonomiye genel bakış: Dünyanın en çok kentleşmiş ve teknolojik açıdan ileri düzeyi yakalamış ülkelerinden biridir. Avustralya'nın gayri safi milli hasılası 20 milyonun altında bir nüfusu olan bir ülke için yüksektir. Eğitim, öğretim, sağlık ve ulaştırma dahil olmak üzere sosyal altyapıya büyük ölçüde yatırım yapmıştır. Avustralya kalkınmış, iyi eğitilmiş ve endüstrileşmenin doruğundaki yapısı ile kendi ihtiyaçlarını iç kaynakları ile karşılayabildiği gibi yüksek oranlarda gıda ve maden ürünleri ihracatında bulunmaktadır.

 

İş Gücü: 10.42 milyon(2005)

Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.7 (2005 verileri)

Sektörlere göre işgücü dağılımı: İşgücünün %34'ü finans ve hizmet sektörü, %23'ü maden ve kamu kurumları, %20'si toptan ve perakende ticaret, %17'si üretim ve endüstri, %6'sı tarım ile uğraşmaktadır.

İşsizlik oranı: %5.1 (2005)

Bütçe: gelirler: 249.8 milyar $; giderler: 240.2 milyar $ (2005)

Endüstri: madencilik, endüstri ve taşımacılık ekipmanları, gıda ürünleri, kimyasallar, çelik Endüstrinin büyüme oranı: %1.1 (2005 verileri)

Elektrik üretimi: 237 milyar kWh (2004)

Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %89.93 hidro: %8.36 nükleer: %0 diğer: %1.71 (2004)

Elektrik tüketimi: 221 milyar kWh (2004)

Elektrik ihracatı: 0 kWh (2003)

Elektrik ithalatı: 0 kWh (2003)

Tarım ürünleri: buğday, arpa, şekerkamışı, meyveler; büyükbaş hayvan, kümes hayvanları İhracat tutarı: 103 milyar $ (2005 verileri)

İhracat ürünleri: kömür, altın, et, yün, alüminyum, demir, buğday, makine ve ulaşım araçları İhracat ortakları: Japonya %20.3, Çin %11.5, Güney Kore %7.9, ABD %6.7, Yeni Zelanda %6.5, Hindistan %5 (2005)

İthalat tutarı: 119.6 milyar $ (2005 verileri)

İthalat ürünleri: makine ve ulaşım araçları, bilgisayar ve ofis makineleri, telekomünikasyon araçları ve parçaları, ham petrol ve petrol ürünleri

İthalat ortakları: ABD %13.9, Çin %13.7, Japonya %11, Singapur %5.6, Almanya %5.6 (2005) Dış borç tutarı: 323.4 milyar $ (2005)

Para birimi: Avustralya Doları (AUD)

Para birimi kodu: AUD

Mali yıl: 1 Temmuz - 30 Haziran